Krijgskunsten is ook voor vrouwen!!!

Ik zeg dit expliciet want het is vaak een mannenwereld. Binnen de jeugd lijkt het voor meisje beter te gaan, maar naarmate de leeftijd stijgt zie we minder vrouwen in deze wereld.

Maar vrouwen hebben er zeker ook veel baat bij.

 

Krijgskunsten kunnen perfect dienen als "bewegingstherapie" voor jong en oud.

Krijgskunsten is dusdanig motorisch complex waardoor het perfect bijdraagt tot een algehele psychomotorische ontwikkeling.  

Voor kinderen:

Als leerkracht lichamelijke opvoeding kwam ik heel vaak kinderen tegen die:

- Een mindere motorische ontwikkeling hebben (Laat kung fu nu net verdiept werken op de motorische motorische competenties.)

- Het moeilijk hadden met zelfbeheersing en dus moeilijk tot agressief gedrag (Laat kung fu nu net een ventilatieklep zijn en gericht op zelfbeheersing.)

- Minder weerbaar waren voor pesterijen (Laat kung fu nu net het doel hebben hoe we ons weerbaar opstellen t.o.v. een mogelijke tegenstander.)

- Concentratiemoeilijkheden hebben (Laat kung fu nu net "focus" als kernwaarde hebben.)

- Een laag zelfvertrouwen hebben  (Laat kung fu nu net de levensstijl creëren om zelfbewust en vol zelfvertrouwen door het leven te gaan.)

De auteur Sally Goddard Blythe beschrijft het in haar boek "eerst bewegen, dan leren" dat gaat over Neuromotorisch ontwikkelingsprogramma voor scholen (INPP):

"Beweging is de eerste taal van een kind en het is door middel van bewegen dat het de wereld gaat verkennen en zijn lichaam leert controleren. Het meest gevorderde niveau van bewegen is het vermogen volledig stil te staan. Zo lang een kind niet in staat is om zijn evenwicht te bewaren en volledig stil te zitten of  staan, beschikt het niet over de lichamelijke vaardigheden die nodig zijn om in een klaslokaal te kunnen leren"

 

 


Je hoeft niet al fit te zijn of een bepaalde conditie te hebben om te starten.

Krijgskunsten is juist een manier om zo optimaal mogelijk in conditie te komen.  Het holistische aspect is hierbij het uitgangspunt om dusdanig aandacht te hebben voor het lichaam in zijn totaliteit.


Het is niet omdat we vechtsport doen, dat we agressief zijn of dit gaan stimuleren.

Alles hangt natuurlijk af van de visie van de leerkracht. Wanneer een voetbalploeg gericht is op vuil spel en zo veel mogelijk tackelen, kan je ook spreken van voetbal is agressief.

Natuurlijk, met het oog op zelfverdediging kunnen we dat enkel leren wanneer iemand je aanvalt. Door druk of stress te voelen wanneer je in gevaar bent. Het is net dan dat we afhankelijk zijn van onze reflexen. 

Het is juist het doel van krijgskunsten om tot zelfbeheersing en zelfcontrole te komen om zo in elke "crisis-situatie" zo veel mogelijk kalm te kunnen blijven om UIT de crisis te komen, i.p.v. de crisis te vergroten.

 


De "MARTIAL SPIRIT" of "FIGHTING SPIRIT" is van toepassing op alles wat we doen in het leven.

Toewijding, doorzetting, geduld, focus, kalmte, discipline, vallen en weer opstaan, het willen slagen, respect, flexibel...

De spirit in het willen beter worden of het kunnen verslaan van je tegenstander is een houding tot succes wanneer je diezelfde fighting spirit toepast op het willen bereiken van jouw doelen of dromen in je leven.